Statystyki

Odsłon : 229135
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Umowy serwisowe

Umowy serwisowo-materiałowe (SM)
Idealnym rozwiązaniem dla użytkowników ceniących jakość i niską cenę kopii jest zawarcie umowy serwisowo-materiałowej. Umowa jest swoistego rodzaju polisą ubezpieczeniową na życie kserokopiarki. W czasie eksploatacji urządzenia posiadającego umowę wszelkie rutynowe wymiany, materiały eksploatacyjne, części zamienne Użytkownik otrzymuje bezpłatnie. Ryzyko związane z awarią ponosi KSEROPARTNER niezależnie od zakresu i kosztów awarii. W przypadku niemożliwości wywiązania się z terminu lub zakresu naprawy klient otrzymuje bezpłatnie urządzenie zastępcze. Jedyną ponoszoną opłatą tej inwestycji jest ryczałt naliczany za każdą wykonaną kopię formatu A4.WYMIANA KOPIARKI
Każda kopiarka zarejestrowana umową posiada własne indywidualne konto na którym rejestrowane są wszelkie dokonywane czynności (dostawy materiałów eksploatacyjnych, naprawy, szkolenia itp.). Najważniejszym punktem umowy jest bezpłatna wymiana kopiarki. Następuje ona w przypadku całkowitego zużycia maszyny lub też w trakcie okresu eksploatacji na wniosek Kierownika Serwisu. 

Rodzaje UMÓW SM

B - do maszyny dostarczane są bezpłatnie wszelkie materiały eksploatacyjne oraz serwis. Dostarczany jest toner, papier, materiały eksploatacyjne, części zamienne i cała opieka serwisowa polegającą na kontroli stanu maszyny bez zgłoszenia klienta. W przypadku braku zgłoszenia raz na dwa miesiące dokonujemy wizyty połączonej z diagnostyką i przeglądem kopiarki. W przypadku niemożliwości usunięcia usterki w określonym terminie lub gdy zaistnieje potrzeba zwiększenia nakładu dostarczymy bezpłatnie urządzenie zastępcze objęte umową na czas wypożyczenia. Umowa rozliczana jest miesięcznie i po tym okresie wystawiana jest faktura opisująca ilość wykonanych kopii i stawkę. Kopia A3 liczona jest jako dwie kopie A4.
A - bez papieru, reszta jak w przypadku umowy typu B.

 

Drukarki

wysokiej jakości
drukowanie, niski
koszt druku

>więcej

prod_01_printer_en

Produkty biurowe

wielofukcyjne i ekonomiczne drukowanie

>więcej

Drukarki produkcyjne

szybkie, uniwersalne i profesionalne drukowanie

>więcej

I-Panel

więcej możliwości , w kolorze

>więcej

Copyright C 2009 kseropartner.pl